Sopu & kunnia-hanke kouluttaa poliiseja tunnistamaan ja puuttumaan kunniaan liittyvän väkivallan tilanteisiin. Tämä poliisin täydennyskoulutus on kehitetty yhteistyössä Poliisiammattikorkeakoulun (Polamk) kanssa, ja se järjestetään ensimmäistä kertaa. 

Loisto setlementissä on tehty kymmenen vuotta Sopu-työtä kunniaan liittyvien konfliktien käsittelemiseksi ja väkivallan ehkäisemiseksi. Sopu-työn pyrkimys on ratkaista ja ennaltaehkäistä tilanteita, jotka hoitamattomina saattaisivat eskaloitua ja johtaa äärimmäisiin tekoihin sekä tarjota tukea tilanteissa, joissa kunniaan liittyvää väkivaltaa on jo tapahtunut. Näiden kymmenen vuoden aikana Sopu-työssä on kehitetty toimivaksi todettu työskentelymalli, joka auttaa kunniaan liittyvissä väkivaltatapauksissa sekä uhria että epäiltyä tekijää. Työskentely tehdään aina väkivaltaa kohdanneen uhrin ehdoilla, turvallisuus sekä uhrin toiveet huomioiden. Mallin tavoitteena on yhteisesti ja turvallisesti löytää ratkaisuja tilanteeseen, jotta väkivalta saadaan loppumaan.

Sopu-työssä keskeistä ovat tiiviit yhteistyöverkostot eri viranomaisten kanssa. Loisto setlementin toteuttamaa Sopu-työtä tehdään pääasiassa pääkaupunkiseudulla, jossa tärkeänä yhteistyökumppanina on Helsingin poliisilaitoksen ennalta estävä toiminto. Poliisiyhteistyö on auttanut ratkaisemaan tapauksia rauhanomaisesti työskentelemällä niin tekijöiden kuin uhrien kanssa. Tätä yhteistyötä Helsingin poliisilaitoksen kanssa toteutetaan myös tämän koulutuksen yhteydessä.

Nyt yhteistyötä Poliisin kanssa on vahvistettu entisestään, kun poliisiammattikorkeakoulussa on keväällä 2021 alkanut täydennyskoulutus ”Kunniaan liittyvän väkivallan tunnistaminen ja siihen puuttuminen”. Sopu-työn ja Polamkin yhteistyöllä kehitetty koulutus on laajuudeltaan kaksi opintopistettä, ja sen tarkoituksena on antaa jo poliisin virassa, operatiivisissa tehtävissä toimiville poliiseille sekä poliisin AMK-tutkintoa suorittaville opiskelijoille valmiuksia tunnistaa ja puuttua kunniaan liittyvään väkivaltaan. Koulutus järjestetään kaksi kertaa vuoden 2021 aikana, ja kevään ensimmäinen ryhmä on aloittanut itsenäisen opiskelun 15.3. koulutukseen liittyvillä ennakkotehtävillä.

Koulutuksen kehittämistä on mahdollistanut Työ- ja elinkeinoministeriön myöntämä hankerahoitus.  Yksivuotiseksi alun perin suunniteltu hanke sai koronapandemian vuoksi jatkoa vuoden 2021 loppuun asti. Hankkeen vastaavana työntekijänä työskentelee Sopu-työn asiantuntija Johanna Aapakallio.

Lisätietoja koulutuksesta sekä Sopu-työstä

Johanna Aapakallio
Vastaava työntekijä
Honor Related Violence work
johanna.aapakallio@loistosetlementti.fi