Tämä vetoomus on julkaistu Loisto setlementin sivuilla 22.12.2023.

 

Vetoamme hallitukseen siviilien suojelun puolesta Gazassa

 

Gazassa tuho jatkuu katastrofaalisessa mittaluokassa. Sodan julmuutta syventää se, että ensimmäisenä ja eniten kärsivät lapset. Loisto setlementti on lasten ja lasten oikeuksien puolesta. Olemme syvästi huolissamme lasten kärsimyksestä Gazassa.

Kansainväliset sopimukset lasten ja siviilien suojelemiseksi ovat nyt koetuksella, kun niitä ei noudateta aikoina, jolloin suojaa eniten tarvitaan. Sodassakin on säännöt, mutta kumpikaan sotiva osapuoli, Hamas ja Israel, eivät niitä noudata. Seurauksena Gazasta on tullut lapsille helvetti. Hamasin iskut Israelin siviiliväestöä kohtaan on sotarikos. Israel puolestaan on useissa tapauksissa iskenyt siviilikohteisiin, kuten kouluihin, sairaaloihin ja ambulansseihin, joiden lähistöllä ei ole ollut sotilaskohteita. Israelin hallituksen ei tulisi hyökätä kohteisiin, jotka ovat välttämättömiä siviiliväestön selviytymiselle. Kaikki on loppumassa: puhdas juomavesi, ruoka ja kaasu, jolla valmistaa ruokaa. Human Rights Watchin mukaan Israelin hallitus käyttää nälkiinnyttämistä sotatoimena Gazan kaistalla, mikä on sotarikos.

Jokaisen lapsen tulee saada asianmukaista suojelua ja tukea, jotta he voivat kasvaa terveinä ja turvassa. Yli 1,7 miljoonaa ihmistä Gazan kaistalla on joutunut lähtemään kodeistaan, ja heistä puolet ovat lapsia. Yli 5500 lapsen on ilmoitettu kuolleen ja tuhannet ovat loukkaantuneet ja vammautuneet pysyvästi. Valtava määrä lapsia on menettänyt perheensä, ja he ovat jääneet yksin sodan jalkoihin. YK:n seksuaali- ja lisääntymisterveysjärjestö UNFPAn laskelmien mukaan konfliktin keskellä Gazassa yrittää selvitä noin 50 000 raskaana olevaa naista.  Suurin osa Gazan sairaaloista ei ole enää toiminnassa.

Niille, jotka selviävät hengissä, Israelin ja Hamasin välisen sodan kustannukset tulevat olemaan usean sukupolven kantama taakka. On vaikea kuvitella, että kukaan lapsi alueella selviää aikuiseksi vailla vakavia traumoja.

Sodan keskellä elävät lapset joutuvat todistamaan väkivaltaa, olemaan väkivallan tai hyväksikäytön kohteena. Lapsen luottamus aikuisiin ihmisiin on traumaattisten kokemusten myötä menetetty. Lasten psyykkisten puolustusmekanismien kehittymättömyyden vuoksi he ovat erityisen suuressa riskissä sairastua vakavasti psyykkisesti. Lasten traumaperäinen oireilu ilmenee psyykkisinä ja fyysisinä oireina monin eri tavoin. Oireet voivat olla myös somaattisia kipuja ja särkyjä. Lasten traumatisoituminen voi näkyä painajaisunina, keskittymisvaikeuksina, täydellisenä vetäytymisenä, masentuneisuutena tai aggressiivisuutena. Traumatisoituminen näkyy myös kehityksen taantumisena.  Sodasta selvinneet lapset tulevat tarvitsemaan paljon erityistä tukea, huolenpitoa ja terapiaa.

 

Mitä voimme Suomessa toimivana järjestönä tehdä?

 

Sosiaalista nuorisotyötä Suomessa tekevän Loisto setlementin toiminta lähtee siitä, että yhtään lasta ei saa jättää ahdinkoon ja avun ulottumattomiin. On yksiselitteisesti väärin, että lapsia pidetään panttivaikeina tai saarroksissa niin, ettei hän läheistensä kanssa pääse turvaan.

Vetoamme, että Suomen hallitus asettuu siviilien puolelle YK:n elimissä toimiessaan ja kahdenvälisissä suhteissaan Israelin kanssa. Siviilejä on suojeltava. Israelin on lopetettava välittömästi massiiviset hyökkäykset Gazaan. Humanitaarisen avun on päästävä paikalle ja siihen vaaditaan välitön tulitauko. Suomen ja kansainvälisen yhteisön on toimillaan edistettävä rauhaa ja turvallisuutta Israelin ja Palestiinan alueilla.

Samalla olemme Suomessa niiden lasten ja nuorten tukena, joita tilanne on järkyttänyt. Sotien aiheuttama ahdistus voi olla valtava taakka nuorille maantieteellisestä etäisyydestä huolimatta. Onhan osalla nuorista perhesiteitä alueella.  Nuoret, jotka kaipaavat tukea ja ymmärrystä tässä vaikeassa tilanteessa löytävät meiltä Loistosta turvallisen tilan, jossa he voivat olla kaikkine tunteineen ja saada tukea ammattitaitoisilta aikuisilta. Toivomme, että samansuuntainen toiminta yhdistää meitä kaikkia lasten ja nuorten kanssa toimivia järjestöjä.

 

Kari Ollila, toiminnanjohtaja
Pauliina Liukkonen, työalajohtaja, sukupuolisensitiivinen tyttötyö