Materiaalipankki

Täältä löydät luku- ja elokuvavinkkejä teoksiin ja tutkimuksiin, jotka käsittelevät kunniaan liittyviä konflikteja tai sukupuolittunatta väkivaltaa eri näkökulmista.

Työkaluja käytännön työhön

Kunniaan liittyvän väkivallan kokijoiden tukeminen

Pro Youth -käsikirja. Kunniaan liittyvän väkivallan kohteena olevien henkilöiden tukeminen: käytännön työkaluja sosiaalityön, nuorisotyön ja opetusalan ammattilaisille. Loisto setlementti ry, Setlementtiliitto, Arab Women Media Center, Shannara Cooperative. Lataa tästä:

Pro Youth -käsikirja – suomenkielinen versio

Pro Youth -manual – English version

 

Käytännön tietoa kunniaan liittyvän väkivallan tekijöiden kanssa työskentelystä

Kunnian ja häpeän ristipaineessa. Setlementti Tampere. Lataa tästä: Opas ammattilaisille  kunniaan liittyvän väkivallan tekijöiden kohtaamiseen.

 
Kunniaan liittyvän väkivallan terminologia

Kunniaan liittyvän väkivallan terminologia  – suositukset ammattilaisille ja medialle. Lataa tästä kompakti termikäsikirja medialle:

Kunniaan liittyvä väkivalta – Suositeltavat ja kriittiset termit

Lataa tästä kunniaan liittyvän väkivallan terminologia (sis. prosessikuvauksen yhteiskehittämisestä): Kunniaan-liittyvan-vakivallan-terminologia

 
Näkökulmia kunniaan liittyviin konflikteihin

Sopu-työn podcast. Kuuntele täältä: SOPU talks – puhetta kunniaan liittyvistä konflikteista

 
Lomakkeita väkivallan kirjaamiseen ja kartoittamiseen

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen lomakkeet väkivallan kirjaamiseen ja kartoittamiseen. Lue lisää täältä: https://thl.fi/fi/web/vakivalta/tyon-tueksi/lomakkeet-vakivallan-kirjaamiseen-ja-kartoittamiseen

Näkökulmia kunniaan liittyvään väkivaltaan
 • Aapakallio, Johanna (2017) Seksuaalisuus yhteisöllisessä kulttuurissa – kunnian ja siveyden merkitys. Teoksessa Kiuru, Hanna & Minna Strömberg-Jakka (toim.) Seksuaalisuuden tabut suljetuissa yhteisöissä. Unipress: Suomi.
 • Aapakallio, Johanna (2022)  Kunnia –ja siveyskäsitykset suomalaisten muslimien elämässä. Teoksessa Pauha, Teemu & Johanna Konttori (toim.)  Suomalaiset muslimit. Helsinki: Gaudeamus.​
 • Bourdieu, Pierre & Loic J.D. Wacquant (1995). Refleksiiviseen sosiologiaan. Tutkimus, käytäntö ja yhteiskunta. Suom. toim. M’hammed Sabour ja Mikko A. Salo. Joensuu: Joensuu University Press Oy. (engl. alkuteos 1992). ​
 • Myllyviita, Katja (2019) Häpeän hoito. Helsinki. Duodecim.​
 • Ermers, Robert (2018) Honor Related Violence. A New Social Psychological Perspective. New York. Routledge.
 • Kiuru, Hanna & Minna Strömberg-Jakka (toim.) (2017) Seksuaalisuuden tabut suljetuissa yhteisöissä. EU. UNIpress.
 • Lidman, Satu (2011) Häpeä! Nöyryyttämisen ja häpeämisen jäljillä. Jyväskylä. Atena.​
 • Lidman, Satu (2015) Väkivaltakulttuurin perintö. Sukupuoli, asenteet ja historia. Gaudeamus
 • Hofstede, Geert & Gert-Jan Hofstede (2009) Cultures and Organizations, Software of the Mind. New York. McGraww-Hill.​
 • Welchman, Lynn & Sara Hossain (toim.) (2005) ’Honor’ Crimes, Paradigms, and Violence against women. New York. Zed Books.​
 • Wikan, Unni (2008) In Honor of Fadime. Käänt. Anna Paterson. Chicago: University of Chicago press. (norjl. alkuteos (2003)
 • Mela, Marianne; Aapakallio, Johanna; Houtsonen, Jarmo (2021) ”Minulla ei ole minkäänlaista kaikupohjaa siihen”: Hälytystehtäviä hoitavat poliisit tarvitsevat koulutusta perheväkivaltatehtäviin maahanmuuttajaperheissä. Yhteiskuntapolitiikka (3). https://www.julkari.fi/handle/10024/142694
 • Saana Hansen, Anni Sams, Maija Jäppinen, Johanna Latvala 2016. Kunniakäsitykset ja väkivalta – selvitys kunniaan liittyvästä väkivallasta ja siihen puuttumisesta Suomessa. Ihmisoikeusliitto.
 • Rebwar Karimi 2015. Rozanan vanhemmille
 • Jessica Sundström 2009. Kunnia suomalaisten miesten väkivallassa.
 • Rana Hussein. Murha Kunnian varjolla
Elokuvia
 • Kielletty hedelmä (2009) ohj. Dome Karukoski /Suomi​
 • Suoraan seinään (saks. Gegen die Wand) (2004) ohj.Fatih Akin /Saksa
 • The Awakening of Motti Wolkenbruch (2018) ohj. Michael Steiner /Sveitsi
 • Ali’s Wedding (2017) ohj. Jeffrey Walker /Australia​
 • Mitä meistä puhutaan (2018) ohj. Iram Haq /Norja ​
 • Mustang (2015) ohj. Deniz Gamze Ergüven /Turkki​
 • Disobedience (2017) ohj. Sebastián Lelio /Brasilia​
 • Unorthodox (2020) ohj. Maria Schrader /Saksa​
 • The Big Sick (2017) ohj. Michael Showalter /USA ​
 • The Hunt (Tans. Jagten) (2012) ohj. Thomas Vinterberg  /Tanska​
 • A Suitable Boy (2020) ohj. Mira Nair / Intia​
 • Shtisel (2013-2020) ohj. Alon Zingman /Israel​
 • Ajeeb Daastaans (2021) Intia​
 • One of us (2017) ohj. Heidi Ewing, Rachel Grady/ Dokumentti /USA
 • Honour-Perheen kunnia (2019) ohj. Richard Laxton/Britannia​
Kaunokirjallisuutta
 • Elif Shafak: Kunnia
 • Elif Shafak: Evan kolme tytärtä
 • Jari Tervo: Leyla
 • Anja Snellman: Parvekejumalat
 • Jenny Nordberg: Kabulin tyttöjen salaisuus
 • Waris Dirien: Aavikon kukka
 • Khaled Hosseini: Tuhat loistavaa aurinkoa
 • Pajtim Statovci: Kissani Jugoslavia
 • Pajtim Statovci: Tiranan sydän
 • Pajtim Statovci: Bolla
 • Nathaniel Hawthorne: The Scarlet Letter/Tulipunainen kirjain
 • Märta Tikkanen: Miestä ei voi raiskata
 • Etaf Rum: A woman is no Man
 • Ujuni Ahmed, Elina Hirvonen: Tytöille, jotka ajattelevat olevansa yksin
 • Leila Slimani: Sex and Lies
 • Mariam Khan: It’s Not About the Burqa
Pro gradu- ja opinnäytetöitä
 • Elfving, Eva 2017: Pro gradu: Kunnia, etnisyys ja kulttuuri -sosiaalityöntekijöiden käsityksiä kunniaan liittyvästä väkivallasta
 • Karjalainen, Katri: Pro gradu: ”It is a long process and it will take time but it does not mean that it is impossible – it is possible!”- experiences of workers from three projects in prevention of honour-related violenceamong patriarchal immigrant communities in Finland
 • Koskela Sirpa 2017: Kunniaan liittyvä väkivalta osana lähisuhdeväkivaltaa. Kahden iranilaisen muslimitaustaisen miehen näkökulmasta tarkasteltuna.