Ammattilaisille ja medialle

Asiantuntijapalvelut

Konsultaatio

Konsultoimme viranomaisia, oppilaitoksia ja järjestötyöntekijöitä tapauksissa, joissa on kunniaa liittyviä konflikteja tai väkivallan uhkaa. Lisätietoa kunniaan liittyvistä konflikteista ja väkivallasta voi lukea materiaalipankistamme.

Koulutukset

Sopu-työn ohessa on toiminut TEM-rahoitteinen projekti syksystä 2020 lähtien, jonka tarkoituksena on lisätä ammattilaisten osaamista kunniaan liittyvästä väkivallasta. Projektin puitteissa on toteutettu 3 Nuoruus ja kunnia – kouluttajakoulutusta yhteistyössä paikallisten setlementtien kanssa (Helsinki, Oulu ja Turku) ja kehitetty verkkopohjainen täydennyskoulutus poliiseille yhteistyössä PolAMKin kanssa.

Päivitämme ajankohtaista tietoa avoimista koulutuksistamme Ajankohtaista-osioon.

Järjestämme myös räätälöityjä luentoja ja koulutuksia.

Tulkkauksen järjestäminen

Järjestämme tarvittaessa asiakkaiden tapaamiseen tulkin. Käytämme ammattitulkkeja, ja asiakkaalla on mahdollista vaikuttaa tulkin valintaan (esimerkiksi tulkin sukupuoleen, etniseen taustaan ja murteeseen). Asiakas saa valita, järjestetäänkö tulkkaus puhelimitse vai läsnäolotulkkauksena. Emme luovuta tulkeille asiakkaan nimeä, jos asiakas niin toivoo. Keräämme asiakkaalta palautetta tulkkauksen onnistumisesta välittömästi tulkkauksen päätyttyä. Tulkkaus on asiakkaalle maksutonta. Jos asiakasta tavataan viranomaisen pyynnöstä, viranomainen järjestää tulkkauksen. Tällöin emme yleensä voi vaikuttaa tulkin valintaan

Medialle

Sopu-työ on osa Loisto setlementti ry:n toimintaa. Loisto setlementti on uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumaton setlementtiyhdistys, joka tekee sosiaalista nuorisotyötä pääkaupunkiseudulla.

Loisto setlementin Sopu-työ palvelee tiedotusvälineitä omaan erityisalaansa liittyvissä kysymyksissä, jotka ovat kulttuurien väliset kohtaamiset, sukupuolisuuteen ja seksuaalisuuteen liittyvät käsitykset eri kulttuureissa, kulttuurisensitiivisyys, kunniakäsitykset, kunniaan liittyvät konfliktit ja väkivalta, pakkoavioliitot ja kunniakäsitykset & seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt.

Median edustajat voivat olla yhteydessä kohdennetun työn työalajohtajaan Henna Kolehmaiseen, henna.kolehmainen@loistosetlementti.fi.

 

Haluatko vaikuttaa yhteisösi asenteisiin?

Jos sinulla tai (yhdistykselläsi tai muulla omalla ryhmälläsi) on ajatuksena alkaa tehdä kunniaan liittyvän väkivallan vastaista työtä, esimerkiksi toteuttaa jokin tilaisuus/koulutus/kampanja, ota yhteyttä meihin ja jaa ajatuksesi kanssamme. Voimme tarjoa tukea ja tehdä kanssanne yhteistyötä.

 

”Sopu-hankkeen tuottama koulutussisältö sosiaali- ja terveysalan opiskelijoille oli erittäin asiantuntevaa ja pedagogisesti pätevästi esitetty, jatkamme erittäin mielellään yhteistyötä” (Palaute Sopun koulutukseen osallistuneelta)