Ajankohtaista

Koronatilannne

TIEDOTE: SOPU-TYÖ ja BAHAR-HANKE kohtaa nuoria etäyhteydellä 13.5.2020 asti

Hallituksen 16.3.2020 antaman linjauksen mukaan kaikki Loisto setlementin toiminta siirtyy verkossa tehtävään kohtaamistyöhön 13.5.2020 asti.

Yhteiskuntamme on nyt erittäin poikkeuksellisessa tilanteessa. Loisto setlementin arvojen mukaisesti teemme työtä heikoimmassa asemassa olevien lasten ja nuorten tukemiseksi. Rakennamme yhteisöjä, joihin jokainen saa liittyä omana itsenään. Tämä tarkoittaa, että teemme poikkeustilanteesta huolimatta kohtaamistyötä nuorten kanssa erilaisin verkossa tapahtuvin keinoin.

Olemme tarttuneet toimeen ja lähteneet organisoitumaan eri toiminnoissa nuoria varten. Olemme tulevien viikkojen aikana tavoitettavissa mm. puhelimen, turvallisen videoyhteyden sekä somekanavien kautta. Tiedotamme näistä kohtaamismahdollisuuksista mahdollisimman pian ja kontaktoimme henkilökohtaisesti niitä nuoria, jotka ovat jo säännöllisesti tukemme piirissä.

Poikkeustilanne vaatii järjestötoimijalta luovia ja ketteriä ratkaisuja. Kiitämme ymmärryksestä sekä tuesta, jota olemme yhteistyökumppaneiltamme viime päivien aikana saaneet – tehdään yhdessä työtä sen eteen, ettei kukaan jäisi yksin!

TAVOITAT MEIDÄT: www.soputila.fi, jokaisen työntekijän työnumero, päivystysnumero : ma-to klo (13-16) +358504700490

Sopu chat Alkaa 12.2.2019

Loisto setlementin chat työ täydentyy helmikuusta alkaen kunniaan liittyviin teemoihin kohdentuvalla Sopu-chatillä. Chatissä voi kysyä anonyymisti neuvoja ja apua tilanteisiin, jotka liittyvät kunnian ja/tai maineen menettämisen pelkoon tai siitä aiheutuvaan uhkaan, painostukseen tai väkivaltaan. Voit tulla keskustella kansamme chatissä tiistaisin klo 16-18.

Tiistaina 5.3.2019 klo 16-18 on tarjoilla farsin, englannin ja suomenkielinen chattipalvelu.

NUORUUS JA KUNNIA – kouluttajakoulutus alkuvuodesta 2020

Kunniakäsitykset ohjaavat yhteisöllisissä kulttuureissa näkemyksiä siitä, millä tavalla tulisi olla ja elää. Nämä käsitykset ovat parhaimmillaan voimavara ja turva elämässä, mutta joskus käsitykset saattavat kääntyä rajoittamiseksi, painostamiseksi ja väkivallaksi. Kunniakäsityksiin liittyvä problematiikka voi näkyä nuoren elämässä esimerkiksi kaverisuhteiden ja harrastusmahdollisuuksien rajoittamisena. Kunniaan liittyvä väkivalta luetaan osaksi lähisuhdeväkivaltaa. Väkivallan toteutumistavassa ja siihen liittyvässä dynamiikassa on kuitenkin joitain erityispiirteitä, jotka toimivat toisin kuin muussa lähisuhdeväkivallassa. Kunniaan liittyvä väkivalta on luonteeltaan aina yhteisöllistä ja se kytkeytyy tiiviisti siveyskäsityksiin ja sukupuolimoraaliin. Nuoria kohtaavan ammattilaisen on hyvä olla tietoinen kunniaan liittyvistä käsityksistä ja niiden ilmenemistavoista nuoren elämässä, jotta nuori ja perhe saavat tarvittavaa tukea ja ohjausta riittävän ajoissa, ennen kuin ristiriidat johtavat välivaltatilanteisiin.

Loisto setlementti ry:n Sopu-työ järjestää nuorten kanssa toimiville ammattilaisille suunnatun kouluttajakoulutuksen. Kouluttajakoulutus antaa perustietoa kunniakäsityksistä ja kunniaan liittyvästä väkivallasta erityisesti nuorten näkökulmasta sekä välineitä ja varmuutta käsitellä asiaa nuorten kanssa ja nuorten ryhmissä. Koulutuksen intersektionaalinen, reflektiivinen ja yhteistoiminnallinen lähestymistapa lisää tietoisuutta kunniaan liittyvistä monisyisistä ilmiöistä ja omasta suhtautumisesta teemaan.

Koulutukseen osallistujalta edellytetään koulutusta sosiaali-, terveys-, opetus-, tai nuorisoalalta, sekä kokemusta monikulttuuristen nuorten kanssa työskentelystä. Koulutukseen osallistujalla tulee olla mahdollisuus kokeilla oppimiaan harjoitteita nuorten ryhmässä opintopäivien välillä.

Koulutus sisältää ennakkotehtävän, kaksi lähiopetuspäivää, itsenäistä työskentelyä ja käytännön harjoittelun. Opintojen laajuus on kaksi opintopistettä (2 op). Koulutus on maksuton.

Koulutuspaikkana on Loisto setlementin tilat osoitteessa Hämeentie 13. Kouluttajina toimivat Johanna Aapakallio, Adil Mohammed ja Henna Kolehmainen.

Ensimmäinen lähiopetuspäivä on keskiviikkona 29.1. ja toinen keskiviikkona 4.3 klo 9 – 16. Päiviin sisältyy omakustanteinen lounastunti. Opetusryhmään mahtuu 15 opiskelijaa. Ilmoittautumiset https://player.myzef.com/loisto/ajax/?q=138-0c365c6f

Lisätiedot: henna@loistosetlementti.fi

p. 0400 273046

Ilmoittautuminen päättyy 13.12.2019

Nuoruus ja kunnia kouluttajakoulutus on toteutettu nyt kaksi kertaa, vuosina 2017 ja 2019. Osallistujat kokivat koulutuksen lisänneen ammatillista osaamistaan sekä antaneen riittävästi tietoa ja varmuutta kunniaan liittyvien teemojen puheeksi ottamiseen jatkossa. Myös vertaistuki koettiin koulutuksen aikana hyödylliseksi.

”Olemme saaneet oppia asioita, jota emme aiemmin osanneet edes ajatella olevan olemassa. On ollut huikeaa ymmärtää, että oman itsensä kanssa työskentelyllä on niin suuri vaikutus ryhmän kanssa työskentelyyn.”

”Kunniaan liittyvät eri teemat ovat jäsentyneet koulutuksen myötä paremmin. Oli tärkeä huomata, että muilla on samanlaisia kysymyksiä ja vaikeuksia teeman parissa”

”Harva kahden päivän mittainen koulutus lisää ammattiosaamista samalla tavalla kuin tämä!”

Lgbtiq people of faith:Situation, Challenges and Opportunities

PDF version

Kevään tyttöryhmä käynnistynyt

Sopussa on alkanut helmikuussa monikulttuurinen tyttöryhmä 16-24 -vuotiaille, joka jatkuu aina kevään loppuun asti. Ryhmässä tutustumme muihin tyttöihin ja teemme kivoja toiminnallisia asioita yhdessä, muun muassa kiipeilyä, joogaa, keilaamista ja retkiä luontoon. Tämän lisäksi jaamme ajatuksia tyttönä ja nuorena olemiseen liittyvistä aiheista. Ryhmää ohjaavat Johanna Aapakallio ja Isra Hamdon. Ryhmästä kiinnostuneet voivat ottaa yhteyttä puhelimitse 040 1920815 tai lähettämällä sähköpostia johanna.aapakallio@loistosetlementti.fi.

Loisto Setlementti ry

Kalliolan Nuoret ry uusi turkkinsa, jonka myötä järjestömme nimi muuttui Loisto setlementti ry:ksi. Työmme sosiaalisen nuorisotyön parissa jatkuu; haluamme, että jokaisella nuorella on mahdollisuus loistaa omana itsenään.

Lämpimästi tervetuloa juhlimaan kanssamme Loistavaa ystävänpäivää 14.2.2018 klo 14-18 Helsingin Kaikupihalle, osoitteeseen Hämeentie 13 a.

Pysyvän rahoituksen myötä Sopu jatkaa Sopu-työnä!

Kuuden vuoden kehittämistyö toi tuloksia ja jatkamme tästä eteenpäin Sopu-työnä!

Työskentelytapamme jatkuu hyviksi ja toimiviksi todettujen toimintatapojen merkeissä. Ryhmät alkavat helmikuussa, kriisi- ja asiakastyö jatkuu entiseen malliin. Konsultaatiota tarjoamme edelleenkin kaikille, jotka sitä tarvitsevat. Koulutukset jatkuvat myös samalla tavalla. Nuoruus ja Kunnia-koulutuksia järjestetään keväällä ja niiden ajankohtaa kannattaa seurata täältä ja somesta.

Hyvää alkanutta vuotta kaikille!

SOPU sai rahoituksen

Sopu on iloinen, onnellinen ja kiitollinen siitä, että työmme kunniaan liittyvien käsitysten kanssa jatkuu. Kiitos#Steaja#KalliolanNuoret! Kiitos kaikki hankkeessa työskennelleet rakkaat ammattilaiset Minna, Juho (r.i.p), Omar, Johanna, Adil, Majid sekä Milla ja Henna. Kiitos myös ohjausryhmälle ja kaikille yhteistyökumppaneillemme. Yhdessä olemme saaneet aikaan toimintamuodon, jolla on merkitystä!

Uusi kirja ilmestynyt

Suosittelemme uutta kirjaa, jonka nimi on Seksuaalisuuden tabut suljetuissa yhteisöissä ja erityisesti Sopun vastaavan projektityöntekijän Johanna Aapakallion artikkelia otsikolla: Seksuaalisuus yhteisöllisessä kulttuurissa - kunnian ja siveyden merkitys.

Kirjassa käydään läpi erilaisia seksuaalisuuden tabuja.

Kirjan ovat toimittaneet: Kiuru & Strömberg-Jakka.

Seksuaalisuus liittyy vahvasti hyvinvointiin ja kulttuuriin. Seksuaalisuuden merkitys hyvinvoinnille voi jäädä huomiotta toisen ihmisen kohtaamiseen liittyvän vaikeuden vuoksi. Seksuaalisuus on monelle myös tabu.

Tämän teoksen kirjoittajat ovat sekä tutkijoita että omien alojensa ammattilaisia. He avaavat tuoreesti, asiantuntevasti ja koskettavasti seksuaalisuuden tabuja sekä haastavat pohtimaan myös eettisiä kysymyksiä. Artikkeleissa valotetaan seksuaalisuuden kohtaamista erilaisissa laitosympäristöissä kuten mielisairaalassa, nuorisokodissa, vankilassa ja huumekuntoutusyksikössä. Käsitellyiksi tulevat myös kehitysvammaisuuteen, kulttuuriin ja uskontoon sekä perheen sisäiseen seksuaaliseen hyväksikäyttöön liittyvät teemat. Erikseen tarkastellaan työnohjauksessa ilmenevää seksuaalisuutta.

Teos tarjoaa tietoa ja virikkeitä niin sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille, kasvatusalan toimijoille, tutkijoille kuin opiskelijoillekin, ja sitä voidaan hyödyntää esimerkiksi erilaisissa oppilaitoksissa seksuaalikasvatukseen liittyen. Teosta voi suositella myös aihepiiristä kiinnostuneelle yleisölle.

ISBN: 9789515795533
ISBN: 978-951-579-553-3
Koko ja laajuus: A5, (nid.), 303 s.
Julkaisuajankohta 06/2017

Näin kesällä olemme tavoitettavissa

Olemme kesätauolla! Olemme pyrkineet olemaan tavoitettavissa myös kesällä ja meihin saatte yhteyttä :

Viikko 27 Henna Kolehmainen puh. 040 027 3046

Viikko 28 Johanna Aapakallio puh. 040 192 0815

Viikko 29 Ei päivystystä

Viikot 30, 31 ja 32 Johanna Aapakallio

Viikko 33 Majid Allahyari puh. 040 192 1095

Lämmintä ja iloista kesää teille!

NUORUUS JA KUNNIA – kouluttajakoulutus / Ilmoittautuminen

Suomessa eletään monikulttuurista todellisuutta, joka saattaa myös ammattilaiset kohtaamaan sen erilaisia ilmiöitä. Kunniaan liittyvät käsitykset ja kunniaan liittyvä väkivalta ovat ilmiöistä monisyisimpiä, joiden kanssa työskentely edellyttää ilmiön ja sen taustatekijöiden tunnistamista sekä varmuutta ja välineitä asian käsittelyyn.

Kunniaan liittyvällä väkivallalla on yhtymäkohtia murrosikäisyyteen, aikuiseksi kasvamiseen ja vanhemmuuden haasteisiin. Yhteisöllisessä kulttuurissa kasvava nuori elää arkeaan kunniakäsitysten kanssa joka päivä. Kunniakäsityksiin liittyvä problematiikka voi näkyä nuoren elämässä esimerkiksi kaverisuhteiden ja harrastusmahdollisuuksien rajoittamisena. Kunniamurha on vain harvoin kohdattu jäävuoren huippu kunniaan liittyvän väkivallan eri ilmenemistavoista. Nuoria kohtaavan ammattilaisen on hyvä olla tietoinen kunniaan liittyvistä käsityksistä ja niiden ilmenemistavoista nuoren elämässä, jotta nuori ja perhe saavat tarvittavaa tukea ja ohjausta riittävän ajoissa, ennen kuin ristiriidat johtavat välivaltatilanteisiin.

Loisto setlementti ry:n Sopu-työ järjestää nuorten kanssa toimiville ammattilaisille suunnatun kouluttajakoulutuksen. Kouluttajakoulutus antaa perustietoa kunniakäsityksistä ja kunniaan liittyvästä väkivallasta erityisesti nuorten näkökulmasta sekä välineitä ja varmuutta käsitellä asiaa nuorten kanssa ja nuorten ryhmissä. Koulutuksen intersektionaalinen, reflektiivinen ja yhteistoiminnallinen lähestymistapa lisää tietoisuutta kunniaan liittyvistä monisyisistä ilmiöistä ja omasta suhtautumisesta teemaan.

Koulutukseen osallistujalta edellytetään koulutusta sosiaali-, terveys-, opetus-, tai nuorisoalalta, sekä kokemusta monikulttuuristen nuorten kanssa työskentelystä. Koulutukseen osallistujalla tulee olla mahdollisuus kokeilla oppimiaan harjoitteita nuorten ryhmässä opintopäivien välillä.

Koulutus sisältää ennakkotehtävän, kaksi lähiopetuspäivää, itsenäistä työskentelyä ja käytännön harjoittelun. Opintojen laajuus on kaksi opintopistettä (2 op). Koulutus on maksuton. Koulutuspaikkana on Soputila, osoitteessa Kinaporinkatu 2 C. Kouluttajina toimivat Johanna Aapakallio, Majid Allahyari ja Henna Kolehmainen.

Ensimmäinen lähiopetuspäivä on tiistaina 20.11. ja toinen keskiviikkona 18.12. klo 9 – 16. Päiviin sisältyy omakustanteinen lounastunti. Opetusryhmään mahtuu 15 opiskelijaa. Ilmoittautumiset https://response.questback.com/kalliolankannatusyhdistysry/vs2txnzomz

Lisätiedot:henna.kolehmainen@loistosetlementti.fi

p. 0400 273046

Ilmoittautuminen päättyy 2.11.

Edellinen Nuoruus ja kunnia-kouluttajakoulutus järjestettiin keväällä 2017. Osallistujat kokivat koulutuksen lisänneen ammatillista osaamistaan sekä antaneen riittävästi tietoa ja varmuutta kunniaan liittyvien teemojen puheeksi ottamiseen jatkossa. Myös vertaistuki koettiin koulutuksen aikana hyödylliseksi.

”Olemme saaneet oppia asioita, jota emme aiemmin osanneet edes ajatella olevan olemassa. On ollut huikeaa ymmärtää, että oman itsensä kanssa työskentelyllä on niin suuri vaikutus ryhmän kanssa työskentelyyn.”

”Kunniaan liittyvät eri teemat ovat jäsentyneet koulutuksen myötä paremmin ja voimme jakaa tietoa nyt myös varmemmin mielin eteenpäin.” ”Ymmärrys aiheesta lisääntyi ja pelko väheni. Oli tärkeä huomata, että muilla on samanlaisia kysymyksiä ja vaikeuksia teeman parissa”

”Harva kahden päivän mittainen koulutus lisää ammattiosaamista samalla tavalla kuin tämä!”

Sopun Majid palkittiin!

Kalliolan Nuorten työntekijöitä palkittiin Kalliolan Alli Trygg-palkinnolla. Sopun Majid ja Helsingin Tyttöjen Talon Sophia vastaanottivat palkinnon Maahanmuuttajavanhempien tukeminen - ideakilpailun voiton johdosta. Sophia ja Majid olivat innovatiivisia, loivat uutta ja vastasivat yhteiskunnan tarpeisiin.

Nuoruus ja kunnia -koulutukseen osallistui suuri joukko ammattilaisia

Nuorten kanssa työskenteleville ammattilaisille suunnattu kouluttajakoulutus antaa perustietoa kunniakäsityksistä ja kunniaan liittyvästä väkivallasta erityisesti nuorten näkökulmasta sekä välineitä ja varmuutta käsitellä asiaa nuorten kanssa ja nuorten ryhmissä. Koulutuksen intersektionaalinen, reflektiivinen ja yhteistoiminnallinen lähestymistapa lisää tietoisuutta kunniaan liittyvistä monisyisistä ilmiöistä ja omasta suhtautumisesta teemaan.

Sopu-hankkeen loppuseminaari sai paikalle ison joukon kuulijoita

Sopu-hankkeen loppuseminaarissa  Nuoruus ja Kunnia sai innostuneen vastaanoton

SOPU jatkaa työtään 2016-2017

SOPU -hanke jatkaa kunniaan liittyvien konfliktien ennaltaehkäistyön samalta pohjalta kuin tähänkin asti. Tarkoitus on ulottaa toimintamme myös maahan muuttaneiden nuorten seksuaali-identiteetin pohdiskelun, seksuaalivähemmistöön kuulumisen ja jonkun vamman takia heikommassa asemassa olevien tukemiseen ja auttamiseen kunniakonfliktien ennaltaehkäisemisessä.

SOPU jatkaa työtään kesälläkin

Soputila on auki ja soputyöntekijät tavattavissa kesälläkin.

Kesätoimintana 11.7.2016 perheretki Kalliolan Kesäkotiin Laajasalossa, tervetuloa!

Ilmoittautumiset: johanna.aapakallio@kalliola.fi 

Syksyn 2016 toiminta

Soputyön syksy on lähtenyt käyntiin vauhdikkaasti!

28.9.2016 klo 17-19 alkaa darinkielinen naistenryhmä.

13.10.2016 klo 17-20 alkaa maahanmuuttajataustaisten sateenkaariryhmä yhteistyössä HeSetan kanssa.

Ruoholahden Nuorisotalon monikulttuurinen tyttöryhmä pyörii perjantaisin klo 18-20.

(Men's Club) Miesten ryhmiä eri kielillä alkaa lokakuussa.

 

Darinkielinen naistenryhmä alkaa 28.9 klo 17-19/ به گروپ زنان زبان دری خوش آمدید

Tervetuloa afgaaninaisten ryhmään!
Aika: keskiviikko 28.9.2016 klo 17-19

Afgaaninaisten ryhmässä tutustumme muihin naisiin, keskustelemme meitä kiinnostavista asioista esim. suomalaisesta yhteiskunnasta, lastenkasvatuksesta, maahanmuuttajanaisen elämästä Suomessa, perheestä, työelämästä, tasa-arvosta, suomalaisen naisen elämästä Suomessa, omasta historiasta, terveydestä, lasten harrastuksista ja paljon muusta!

Seminaari ammattilaisille 18.11.2016 klo 10-12

TERVETULOA!

Sopu-hanke järjestää ammattilaisille tilaisuuden, jossa puhuu Irakin kurdi Sherzad Hassan, joka on kirjailija ja ihmisoikeusaktivisti. Hän on ollut UNESCO:n erityisasiantuntijana vuosina 1997 - 2004.

Sherzad Hassan puhuu kunniasta ja siihen liittyvästä väkivallasta otsikolla:

Honor crime

Tilaisuus on englanninkielinen.

Aika: 18.11.2016 klo 10 - 12.(Aloitamme kahvilla klo 9.45)

Uusi toiminkausi on alkanut!

Hyvää uutta vuotta kaikille!

Sopu jatkaa työtään entiseen malliin. Uusia ryhmiä aloitetaan helmikuussa. Seuraa tarkkaan nettisivujamme ja FB-sivuja!

Poistu sivustolta hakukoneeseen