NUORUUS JA KUNNIA – kouluttajakoulutus 2019

Kunniaan liittyvällä väkivallalla on yhtymäkohtia murrosikäisyyteen, aikuiseksi kasvamiseen ja vanhemmuuden haasteisiin. Yhteisöllisessä kulttuurissa kasvava nuori elää arkeaan kunniakäsitysten kanssa joka päivä. Kunniakäsityksiin liittyvä problematiikka voi näkyä nuoren elämässä esimerkiksi kaverisuhteiden ja harrastusmahdollisuuksien rajoittamisena. Nuoria kohtaavan ammattilaisen on hyvä olla tietoinen kunniaan liittyvistä käsityksistä ja niiden ilmenemistavoista nuoren elämässä, jotta nuori ja perhe saavat tarvittavaa tukea ja ohjausta riittävän ajoissa, ennen kuin ristiriidat johtavat välivaltatilanteisiin.

Loisto setlementti ry:n Sopu-työ järjestää nuorten kanssa toimiville ammattilaisille suunnatun kouluttajakoulutuksen. Kouluttajakoulutus antaa perustietoa kunniakäsityksistä ja kunniaan liittyvästä väkivallasta erityisesti nuorten näkökulmasta sekä välineitä ja varmuutta käsitellä asiaa nuorten kanssa ja nuorten ryhmissä. Koulutuksen intersektionaalinen, reflektiivinen ja yhteistoiminnallinen lähestymistapa lisää tietoisuutta kunniaan liittyvistä monisyisistä ilmiöistä ja omasta suhtautumisesta teemaan.

Koulutukseen osallistujalta edellytetään koulutusta sosiaali-, terveys-, opetus-, tai nuorisoalalta, sekä kokemusta monikulttuuristen nuorten kanssa työskentelystä. Koulutukseen osallistujalla tulee olla mahdollisuus kokeilla oppimiaan harjoitteita nuorten ryhmässä opintopäivien välillä.

Koulutus sisältää ennakkotehtävän, kaksi lähiopetuspäivää, itsenäistä työskentelyä ja käytännön harjoittelun. Opintojen laajuus on kaksi opintopistettä (2 op). Koulutus on maksuton. Koulutuspaikkana on Soputila, Helsingissä. Kouluttajina toimivat Johanna Aapakallio, Majid Allahyari ja Henna Kolehmainen.

Ensimmäinen lähiopetuspäivä on tiistaina 9.4.2019 ja toinen keskiviikkona 8.5.2019 klo 9 – 16. Päiviin sisältyy omakustanteinen lounastunti. Opetusryhmään mahtuu 15 opiskelijaa. Ilmoittautumiset: https://player.myzef.com/loisto/ajax/?q=71-4c31f3c2

Lisätiedot: henna@loistosetlementti.fi

p. 0400 273046

Ilmoittautuminen päättyy 27.03.2019

Edellinen Nuoruus ja kunnia-kouluttajakoulutus järjestettiin keväällä 2017. Osallistujat kokivat koulutuksen lisänneen ammatillista osaamistaan sekä antaneen riittävästi tietoa ja varmuutta kunniaan liittyvien teemojen puheeksi ottamiseen jatkossa. Myös vertaistuki koettiin koulutuksen aikana hyödylliseksi.

”Olemme saaneet oppia asioita, jota emme aiemmin osanneet edes ajatella olevan olemassa. On ollut huikeaa ymmärtää, että oman itsensä kanssa työskentelyllä on niin suuri vaikutus ryhmän kanssa työskentelyyn.”

”Kunniaan liittyvät eri teemat ovat jäsentyneet koulutuksen myötä paremmin. Oli tärkeä huomata, että muilla on samanlaisia kysymyksiä ja vaikeuksia teeman parissa”

”Harva kahden päivän mittainen koulutus lisää ammattiosaamista samalla tavalla kuin tämä!”

Poistu sivustolta hakukoneeseen