Olemme julkaisseet Pro Youth -käsikirjan Kunniaan liittyvän väkivallan kohteena olevien henkilöiden tukeminen: käytännön työkaluja sosiaalityön, nuorisotyön ja opetusalan ammattilaisille.  Käsikirja on toteutettu osana kansainvälistä Pro Youth -hanketta, jota koordinoi Setlementtiliitto. Hankekumppanit Loisto setlementin Sopu-työ, italialainen Shannara Cooperativa Sociale ja jordanialainen Arab Women Media Center suunnittelivat yhdessä käsikirjan ja sen kirjoitti Sopu-työn asiantuntija Sanja Sillanpää. Käsikirja on käännetty englannista suomeksi, italiaksi ja arabiaksi.

Käsikirjan tavoitteena on syventää ymmärrystä kunniaan liittyvästä väkivallasta ilmiönä sekä tarjota käytännön tietoja ja neuvoja väkivallan tunnistamiseen ja siihen puuttumiseen, sekä tukipalveluiden järjestämiseen. Käsikirja lähestyy aihetta globaalista näkökulmasta, mutta tarjoaa myös konteksisidonnaista tietoa, parhaita käytänteitä ja tapausesimerkkejä sekä Suomesta, Italiasta ja Jordaniasta.

Käsikirjan voi ladata tästä suomeksi, englanniksi ja italiaksi.

Erasmus+-rahoitteisessa Pro Youth -hankkeessa (2021-2023) kehitettiin työkaluja kunniaan liittyvän väkivaltatyön tueksi sekä väkivaltaa tai sen uhkaa kokevien nuorten avuksi. Yhteistyöstä syntyi ammattilaisille suunnatun käsikirjan lisäksi koulutusmoduulit ammattilaisille ja poliiseille sekä nettisovellus nuorille. Tiedotamme nettisovelluksesta ja julkaisemme arabiankielisen käsikirjan niiden valmistuttua.