Loisto setlementin Sopu-työ oli eduskunnan lakivaliokunnan kuultavana pakkoavioliiton kriminalisointiin ja mitätöintiin liittyen. Kiitämme kuulemismahdollisuudesta ja oli hieno huomata, että asia kiinnostaa kansanedustajia. Oli myös hienoa olla yhdessä vaikuttamassa Monika-Naiset liitto ry Naisjärjestöjen Keskusliitto – Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry ja INY ry – Irakin naisten yhdistys ry kanssa.

Sopu-työssä kantamme pakkoavioliiton kriminalisointiin ja mitätöintiin on varauksellinen. Arvostamme pyrkimystä toteuttaa naisiin kohdistuvan väkivallan torjuntaan liittyviä toimenpiteitä ja tiedostamme, että on olemassa pakkoavoliiton uhreja, joille kriminalisoinnilla ja mitätöinnillä on merkitystä. Samalla olemme tuoneet lausunnossamme esiin erilaisia uhrin asemaa heikentäviä tekijöitä liittyen käsillä oleviin lakiuudistuksiin.

Valitettavasti elämme jo yhteiskunnassa, jossa on läsnä useita eri tasoja ja todellisuuksia, joiden dynamiikkaan emme voi lainsäädännöllä vaikuttaa riittävällä tavalla. Tämän vuoksi on tärkeää ulottaa erilaisia ennaltaehkäiseviä ja matalankynnyksen toimenpiteitä erityisen haavoittuvassa asemassa olevien ihmisten tavoittamiseksi niin että uhrien oikeudet toteutusivat todellisuuteen pohjautuen ja käytännössä.