SOPU-työ

SOPU on osa Loisto setlementti ry:n toimintaa ja SOPU-työn tavoitteena on ennaltaehkäistä kunniakäsityksiin liittyviä konflikteja ja väkivaltaa perheissä ja yhteisöissä. Sopu oli kehittämishankkeena v.2012-2017. Vuoden 2018 alusta Sopu sai STEA:lta pysyvän rahoituksen ja jatkaa Sopu-työnä.

Toimimme sukupuolisensitiivisesti ja sovitellen. Tuemme sekä nuoria että vanhempia tarjoamalla välineitä kunnioittavaan vuorovaikutukseen.

1) Meihin voi ottaa yhteyttä ennen kuin mitään väkivaltaa tapahtuu. Pyrimme estämään väkivallan tapahtumista soputyöllä.

2) Meihin voi ottaa yhteyttä jos epäilee, että perheessä on väkivallan uhkaa. Pyrimme selvittämään tilannetta muiden toimijoiden ja perheen kanssa.

3) Meihin voi ottaa yhteyttä jos väkivalta on jo tapahtunut. Toimimme yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa, jotta väkivallan kohde ja muut perheenjäsenet eivät joudu vaaraan.

Toiminnan kohderyhmänä ovat nuoret, perheet ja yhteisöt, joissa esiintyy kunniaan liittyviä haasteita sekä monikulttuuristen nuorten ja perheiden parissa työskentelevät.

Teemme sukupuolisensitiivistä ja osaavaa kriisi -ja konfliktityötä perheiden kanssa, joissa ilmenee kunniaan liittyvää väkivaltaa. Tuemme ja autamme perheitä. Konsultoimme ja koulutamme viranomaisia.

Järjestämme ryhmätoimintaa, leirejä ja yhteisöllisiä tapahtumia tytöille ja pojille, äideille ja isille. Tarjoamme luottamuksellista yksilöllistä ja perhekohtaista tukea kunniakonfliktitilanteissa. Koulutamme ja lisäämme tietoisuutta kunniaan liittyvistä teemoista nuorille, perheenjäsenille ja ammattilaisille.

Löytät meidät myös Facebookista

Poistu sivustolta hakukoneeseen