Vanhempien tapaaminen konfliktitilanteessa

Kun vanhemmat saavat kuulla, että nuori on ollut yhteydessä auttavaan tahoon kunniaan liittyvässä konfliktissa ja heihin otetaan yhteyttä, saattavat he kokea suurta häpeää ja epäonnistumista vanhempina. Siksi on todella tärkeää kohdata vanhemmat kunnioittavasti.

Ensimmäinen tapaaminen

Ota vanhempiin yhteyttä ja sovi tapaaminen. On hyvä tavata molempia vanhempia erikseen, koska muuten isän mielipide voi olla myös äidin mielipide. Kuuntele tarkasti mitä vanhemmat sanovat tapahtuneesta. Vanhemmat eivät välttämättä puhu suoraan vaan kiertoilmaisuin. Anna heille aikaa kertoa omalla tavallaan. Varmista, että olet ymmärtänyt heitä ja tarvittaessa kysy tarkentavia kysymyksiä. Muista tuoda selkeästi esille se, että tapaamisen tarkoituksena on miettiä yhdessä, mikä olisi lapselle parasta tässä tilanteessa. Vältä vastakkainasettelua, älä syytä tai syyllistä ketään. Muista puhua vanhemmuudesta ja vanhempien huolesta sen sijaan että käytät seuraavia sanoja: ”meillä Suomessa…”, ”Suomen laki vaatii…” ”teidän täytyy…” jne.

Vanhemmilla on usein pelko siitä, että muut yhteisön jäsenet tai suku saa tietää tapahtuneesta. Vakuuta heille, että tieto ei leviä sinun tai tulkin kautta.

Kerro vanhemmille mitä tulee tapahtumaan seuraavaksi ja sovi jatkotapaaminen. Kerro, että keskustelet tilanteesta vielä nuoren kanssa.

Jos nuori on vastaanottokodissa, vanhemmilla voi olla ennakkoluuloja paikkaa kohtaan tai heistä voi tuntua, että lapsi on viety heiltä piiloon. Kerro heille minkälaisessa ympäristössä nuori on ja että hän on turvassa. Anna informaatiota, vastaa kaikkiin kysymyksiin. Pyydä vanhempia tutustumaan paikkaan. Selitä yksityiskohtaisesti, miksi nuori on poissa kotoa, näin vanhemmille ei jää tilaa antaa omia selityksiä tapahtuneelle.

Toinen tapaaminen

Kun sinulla on kokonaisvaltaisempi käsitys tilanteesta, pyri käsittelemään se avoimesti vanhempien kanssa. Painota sitä, että kumpikin, sinä ja he, haluatte nuoren parasta. Ehdota koko perheen tapaamista yhdessä ja rohkaise vanhempia kuuntelemaan omaa lastaan seuraavassa tapaamisessa.

Jos tilanne vaatii, että nuoren täytyy jäädä lastenkotiin, saattaa perhe ehdottaa sukulaisen luo sijoittamista. Jos nuori on sukulaisten luona, ei vanhempien tarvitse selittää tilannetta yhteisölle ja kasvoja ei menetetä. Tässäkin tilanteessa on todella tärkeää selittää vanhemmille, miksi lapsi on lastenkodissa.

Kolmas tapaaminen

Perheen tapaamisessa on tärkeä varmistaa, että jokaisen mielipide tulee kuulluksi. Vanhemmilla voi olla vaikea keskustella tasavertaisesti nuoren läsnäollessa.

Konfliktit ratkeavat harvoin yhdellä neuvottelulla. Tapaa perhettä niin monta kertaa, että sopu saavutetaan ja varmistut, että ratkaisu on pysyvä. Perheen voi sitouttaa tehtyyn sopimukseen sopimuksella. Perheen tilannetta on hyvä seurata säännöllisesti konfliktin jälkeen.

Pääkaupunkiseudulla asuvia perheitä voi ohjata Soputilaan ja toimintaan. Sopu-työntekijöihin voi olla yhteydessä, kun tarvitset apua kunniakonfliktin selvittämiseen. Sopu-työntekijät toimivat viranomaisten apuna konsultoiden. Tarvittaessa Sopu-työntekijät voivat tavata perhettä tai olla työparina kriisin selvittelyssä ja sovittelussa.

Poistu sivustolta hakukoneeseen