Miten toimia konflikti –ja väkivaltatilanteessa

Kunniaan liittyvät asenteet ja mielipiteet ovat vahvasti sidoksissa henkilön omaan kasvuhistoriaan ja omiin arvoihin sekä käsityksiin hyvästä ja pahasta, oikeasta ja väärästä, sallitusta ja kielletystä. Kunniaan liittyvät arvot ovat syvällä ihmisessä ja niihin ei aina löydy rationaalista selitystä. Vuosisatojen ja kulttuuriperimän toisintojen kautta tietyistä oletuksista ja arvoista on tullut muuttumattomia itsestäänselvyyksiä. Naisen siveyteen ja seksuaalisuuteen liittyvät käsitykset ovat yksi esimerkki näistä.

Jos lapset ja nuoret eivät toimi vanhempiensa odotusten mukaisesti ja vanhempat pelkäävät kunnian menetystä, syntyy konflitki. Jos konfliktia ei ratkaista, se voi eskaloitua. Vanhemmat voivat alkavat painostaa, rajoittaa ja uhkailla. Vanhemmat itse näkevät toimintansa oikeutettuna, koska omasta mielestään he pyrkivät säilyttämään perheen kunnian. Vanhempien mielestä heidän toimintansa on lasten parhaaksi ja se on myös tapa ilmaista välittämistä. He saattavat toistaa samoja käytäntöjä kuin heidän vanhempansa ja isovanhempansa. Vanhemmat tarvitsevatkin uusia välineitä konfliktin ratkaisuun.

Viranomaisen tehtävä onkin selvittää tilanne ja suojella uhkailun tai väkivallan kohteeksi joutunutta henkilöä. Samalla perheen kanssa pitää työskennellä, jotta perhe ymmärtää mistä on kyse. On haasteellista työskennellä perheen kanssa, joka ei koe tehneensä mitään väärää.

Poistu sivustolta hakukoneeseen