Avioliitto ja avioero yhteisöllisessä kulttuurissa

Patriarkaalisissa yhteisöissä solmitut avioliitot voidaan nähdä isompien kokonaisuuksien osina. Avioliitto ei ole "kahden välinen kauppa" vaan osa kahden suvun historian jatkumoa. Kumppanin valintaan osallistuu koko suku ja järjestetyt avioliitot ovat yleisiä. Kun suku on osallistunut kumppanin valintaan, koko suku tukee myös pariskuntaa näiden vaikeuksissa.

Kääntöpuolena on se, että yksilön toiveilla tai tunteilla ei ole niin suurta sijaa ja liittoa saatetaan pitää yllä yhteisön ja suvun parhaaksi. Yhteisössä saatetaan ajatella, että liittoa pitää jatkaa esimerkiksi perheväkivallasta huolimatta, erityisesti jos perheessä on lapsia. Kynnys hakea apua yhteisön ulkopuolelta voi olla korkea.

Jos nainen päättää erota, voi mies vedota perheen kunniaan ja uhkailla naista tai hänen perhettään. Joskus mies voi myös ajatella, että hänellä on oikeus pitää lapset itsellään, koska vaimo on hänen mielestään tahrannut perheen kunnian tai koska lapset ovat miehen "omaisuutta". Mikäli puolisolla ei ole pysyvää oleskelulupaa, voi mies uhkailla kotimaahan lähettämisellä. Mikäli vaimosta on sovittu myötäjäiset, mies ei saata haluta erota, jottei joutuisi maksamaan niitä. Työntekijän tulisi ottaa nämä asiat huomioon ja selvittää asiakkaan kanssa mahdolliset uhat. Asiakas voi pelätä myös omaa perhettään ja sukuaan, koska hänet voidaan nähdä sopimuksen rikkojana ja oman toiveensa toteuttajana.

Varsinkin jos nainen on ollut Suomessa vähän aikaa eikä tiedä oikeuksistaan ja tarjolla olevista palveluista, hänelle on hyvä selittää konkreettisesti mitä pitää tehdä, kun haluaa avioeron. Mikäli asiakkaalla ei ole pysyvää oleskelulupaa, on tärkeää ilmoittaa perhesuhteen muutoksesta Maahanmuuttovirastoon.

Taustatietoa

Työntekijän on hyvä muistaa, että monissa maissa ei esimerkiksi tunneta käsitettä raiskaus avioliitossa. Yhteisöllisissä kulttuureissa saatetaan ajatella, että seksin vaatiminen on aviomiehen oikeus ja nainen ei saa kieltäytyä siitä. Myös rajoittaminen ja taloudellinen riistäminen voi olla hankala käsittää, koska monissa maissa mies perinteisesti päättää siitä kenet vaimo voi tavata ja kenet ei. Myös perheen yhteiset rahat voidaan ajatella kuuluvan vain miehelle ja miehen saavan yksin päättää siitä mihin ne käytetään.

Avioerotilanteessa naisen perhe ja suku saattaa ajatella, että avioeron jälkeen naisesta tulee kunniaton, koska kukaan ei mene hänen kanssaan uudelleen naimisiin tai nainen alkaa käyttäytyä siveettömästi (eli tahraa perheen kunniaa entisestään), koska ei voi elää ilman miestä. Nämä käsitykset ovat patriarkaalisen yhteisön miesten käsityksiä naisen seksuaalisuudesta. Näissä yhteisöissä naisen seksuaalisuus on tabu ja sen ajatellaan olevan hallitsemattoman voimakas ja sen takia naisia pitäisi rajoittaa ja pakottaa tiettyyn muottiin. Miehet saattavat ajatella, että naisella on voimaa vietellä mies ilman että mies pystyy vastustamaan naista.

Avioerotilanteessa saatetaan myös yhteisön jäsenten taholta ajatella, että suomalainen yhteiskunta antaa liian paljon vapauksia naisille ja näin ollen ”pilaa” naisia ja tekee heistä kunniattomia. Jos nainen päättää elää yksin avioeron jälkeen, häntä saatetaan joskus syyttää omaa kulttuuriaan ja siveyskäsitteitä vastaan taistelevaksi luopioksi. Joissakin tapauksissa taas eronneen naisen halu avioitua uudelleen saatetaan ajatella johtuvan siitä, että nainen haluaa seksiä. Tälläkin hetkellä moni maahanmuuttajanainen elää yksin, eikä uskalla ilmaista toivomustaan uuden parisuhteen luomiselle, koska pelkää tulevansa leimatuksi.

Lisää tietoa avioliitosta

Poistu sivustolta hakukoneeseen