Ennaltaehkäisevä työ

Ennaltaehkäisevän työn tavoitteena on monikulttuuristen nuorten ja vanhempien tukeminen Suomessa. Toiminnalla tuetaan sekä nuoria että vanhempia ymmärtämään monikulttuurisuuden rikkaus, mutta myös sen tuomat haasteet.

Ryhmät

Järjestämme eri kielillä vertaisryhmiä sekä nuorille että vanhemmille. Nuorten ryhmissä harrastetaan ja keskustellaan nuoruuteen liittyvistä asioista. 

Äitien ja isien ryhmissä pohdimme yhdessä vanhemmuutta ja sen haasteita uudessa ympäristössä sekä tuemme vanhemmuutta Suomessa. Ryhmän ohjaajana on Sopun työntekijä ja omakielinen vertaisohjaaja.

Yksilötapaamiset

Jos ryhmäkeskustelun yhteydessä tulee esille asioita, joita olisi hyvä käsitellä Sopu-työntekijän kanssa luottamuksellisesti, sovitaan yksilötapaaminen. Yksilötapaamisissa keskustellaan henkilön toivomista asioista. Yksilötapaamisissa kartoitetaan asiakkaan tilannetta ja tarvittaessa saatetaan asiakas myös muihin palveluihin. Sopu-työntekijä kulkee asiakkaan rinnalla prosessin ajan. Omakielinen ryhmänohjaaja voi  toimia tulkkina ja tukena myös henkilökohtaisessa tapaamisessa asiakkaan niin toivoessa. Yksilötapaamisiin ovat tervetulleita niin tytöt, pojat, äidit kuin isätkin.

Poistu sivustolta hakukoneeseen