Nuorten kanssa työskenteleville

Voit ottaa yhteyttä, kun tarvitset apua kunniaan liittyvissä konflikteissa. Sopu-työntekijä arvioi tilanteen ja voi antaa puhelimitse neuvoja.  Asiakkaan suostumuksella Sopu-työntekijät voivat tavata asiakkaan yksin tai työparina viranomaisen kanssa.  Tapaaminen pyritään järjestämään asiakkaalle turvalliseen paikkaan. Kun nuorta ja perhettä on tavattu, muodostetaan kokonaiskuva konfliktin tapahtumista ja syistä sekä ketä se koskettaa. Sen jälkeen pyritään löytämään ratkaisuja, joihin kaikki voivat sitoutua ja jossa perhe ei menetä kasvojaan.

Voit myös konsultoida meitä yhteisöllisiin ja patriarkaalisiin kulttuureihin sekä kunniaan liittyvissä asioissa.  Lue lisää ammattilaisille.

Poistu sivustolta hakukoneeseen