Määritelmät ja sanasto

Kunnia

Kunnialla on monta määritelmää ja merkitystä riippuen tieteenalasta tai kulttuuritaustasta. Tässä yleisimmät: sosiologi Bourdien mukaan kunnia on symbolinen pääoma, jolla henkilön asema määrittyy yhteisössä. Se on maine, asema ja arvostus. Kunnia on myös sosiaalinen pääoma, joka perustuu ihmissuhteisiin, yhteisöön kuulumiseen ja verkostoihin liittymiseen.

Yksilöllisessä kulttuurissa kunnia merkitsee usein hyvin toimeentulevaa ja perheestään huolehtivaa ihmistä. Kunniallisuus tarkoittaa sanansa pitämistä ja luotettavuutta.

Yhteisöllisissä kulttuureissa ja patriarkaalisissa yhteiskunnissa kunnialla on myös toisenlainen merkitys. Kunnia tarkoittaa edellä mainittuja ominaisuuksien lisäksi myös siveellisyyttä ja seksuaalista koskemattomuutta. Sama merkitys on ollut myös länsimaalaisessa historiassa, jolloin puhuttiin naisten hyveistä, maineesta ja siveellisyydestä. Yhteiskuntien muuttuessa käsitykset kunniasta ovat myös muuttuneet.

Yhteisöllisessä ja patriarkaalisessa yhteiskunnassa miehet ovat kunnian suojelijoita ja naiset kunnian kantajia. Kunniallisella miehellä on kunniallinen perhe. Tästä johtuen naisia kontrolloidaan.

Kunniaan liittyvä konflikti

Perheenjäsenten välillä tai suvun keskuudessa ilmenevä erimielisyys, joka on sidoksissa kunniaan.

Kunniaan liittyvä väkivalta

Harjoitetaan sekä henkistä että fyysistä väkivaltaa kunnian varjelemisen takia. Väkivallan motiivina on kunnia, kunnian menettämisen uhka tai epäily. YK on määritellyt kunniaan liittyvän väkivallan haitalliseksi perinteeksi.

Taustatietoa kunniaan liittyvästä väkivallasta (PDF)

Kunniamurha

Kunniaan liittyvän väkivallan äärimuoto, jossa henkilö murhataan kunnian tahraamisen tai menettämisen johdosta. Yleensä murhaaja on uhrin lähisukulainen, jota muut suvun jäsenet painostavat tekoon. Uhrina on sekä miehiä että naisia mutta tekijöinä usein vain miehet.

Kunniattomuus / kunnian menettäminen

Siveetön pukeutuminen, sellainen julkisuudessa esiintyminen, jonka yhteisö kokee siveettömäksi tai kunniattomaksi, poikien kanssa vapaa-ajan viettäminen, seurustelu, esiaviollinen seksisuhde, järjestetystä avioliitosta kieltäytyminen, raiskatuksi joutuminen, avioliiton ulkopuolinen raskaus, puolisosta eroaminen, puolison pettäminen, epäily seksuaaliseen vähemmistöön kuulumisesta tai kuuluminen seksuaaliseen vähemmistöön.

Kunniaan liittyvän väkivallan yleiset ilmenemismuodot

Kunniaan liittyvän väkivallan erityispiirteet

Pakkoavioliitto

Kun avioliiton molemmat osapuolet tai toinen osapuoli vastustaa aiottua liittoa. Ilmiö koskettaa sekä tyttöjä että poikia.

Pakkoavioliitto tulee usein kyseeseen siinä vaiheessa kun nuori tulee murrosikään ja vanhemmissa herää pelko nuoren esiaviollisesta seksisuhteesta. Nuori pyritään naittamaan mahdollisimman nopeasti ennen kuin hän nk. menettää kunniaansa. Myös tilanteessa, jossa nuori on jäänyt kiinni seurustelusta vanhempien kannalta ei-toivotun henkilön kanssa, nuori saatetaan pakottaa avioitumaan jonkun vanhempien valitseman henkilön kanssa.

Pakkoavioliiton uhreina voivat olla myös seksuaalivähemmistöön kuuluvat ja jonkun vammansa takia haavoittuvassa asemassa olevat nuoret.

Järjestetty avioliitto

Onmonissa maissa vakiintunut käytäntö. Vanhemmat tai sukulaiset voivat esitellä mahdollisia puolisoehdokkaita ja ehdokkaat itse päättävät solmivatko avioliiton vai ei. Ehdokkaita tavataan kunnes löytyy se oikea. Länsimaissa asiaa voisi verrata nettideittailuun.

Leviraattiavioliitto (lankousavioliitto)

Jossa lapsettomaksi jääneestä avioliitosta kuolleen miehen leski menee naimisiin lankonsa kanssa turvatakseen kuolleen veljen suvun jatkumisen.

Sororaattiavioliitto

Avioliittomuoto, jossa leskeksi jäänyt mies menee naimisiin vaimonsa siskon eli kälynsä kanssa.

Sekä leviraattiavioliitto, että sororaattiavioliitto on heimoyhteisöissä edelleenkin harjoitettu avioliittomuoto. Kunniaan liittyvän väkivallan kannalta molemmat avioliittomuodot edellyttävät naisten kunniallisuutta ja kuuliaisuutta. Ilmiö saattaa koskettaa monia tyttöjä ja poikia myös Suomessa.

Lapsena kihlatut

Joissakin yhteiskunnissa vanhemmat voivat sopia avioliitosta kun lapset ovat vielä pieniä. Tämä tarkoittaa sitä, että nuorten pitää avioitua keskenään kasvaessaan aikuisiksi. Patriarkaalisissa yhteiskunnissa avioliitoilla on varmistettu sukujen yhdistyminen, omistetun maan yhdistyminen ja lapselle taloudellisen turvan luominen. Monissa yhteiskunnissa serkkujen välinen avioliitto on sallittu. Serkkujen välisellä avioliitolla suvut ovat varmistaneet omaisuuden säilymisen suvuissa. Samanlaista käytäntöä on ollut Euroopan historiassa ennen teollista vallankumousta.

Kunniaan liittyvän väkivallan kannalta lapsena kihlatut ovat haavoittuvassa asemassa. Heidän koko elämänsä suunnitellaan tulevan aviopuolison näkökulmasta ja vaikka nuoret rakastuisivat ja haluaisivat naimisiin muiden kanssa, perhe saattaa pakottaa panemaan avioliitto täytäntöön nk. kihlatun kanssa. Tytöt ovat tässä kohtaa heikommassa asemassa kuin pojat. Tytöt joutuvat varjelemaan siveyttään ja kunniaansa erityistarkkailun alla, koska vanhempien on täytettävä annettu lupaus, joka tarkoittaa kunniallista ja koskematonta tyttöä.

Tilanne on haastava koska perheen ja nuoren kanssa työskentely voi olla vaikea jos esim. kihlattu asuu toisessa maassa. Jos avioliiton solmimisen jälkeen ilmeneekin, että parit eivät tule toimeen, tyttöä saatetaan painostaa jatkamaan liittoa.

Nk. vaihtokauppa

Patriarkaalisissa yhteiskunnissa patriarkka tavallaan omistaa kaikki hänen alaisuudessaan olevat henkilöt, perheet ja yksilöt mukaan lukien. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että nainen on jonkinlainen omaisuus. (Ihmiskunnan historian aikana nainen oli arvokas koska hän pystyi tuottamaan jälkeläisiä ja agraariyhteiskunnassa se tarkoitti lisää työvoimaa. Heimo- ja klaaniyhteisöissä jälkeläisten lukumäärä vaikuttaa voimasuhteisiin.)

Nk. vaihtokaupalla on monta eri nimeä riippuen yhteisöstä ja etnisestä ryhmästä. Se tarkoittaa sitä, että kun kahden perheen nuoret avioituvat, samalla myös toisen perheen tytär naitetaan toisen perheen pojan kanssa. Eli tytär ”vaihdetaan” tyttäreen. Näin ollen neljän ihmisen elämä sitoutuu toisiinsa koska tyttäret voidaan nähdä tavallaan toistensa morsiusrahan korvikkeena.

Kunniaan liittyvän väkivallan kannalta molemmat sukupuolet voivat olla hankalassa tilanteessa, vaikka toinen pariskunta olisikin itse halunnut naimisiin keskenään, toinen pariskunta saatetaan pakottaa avioon. Joissakin tapauksissa jos toinen pari eroaa, toisen parin pitää myös erota.

Tyttöjen ympärileikkaus

Tyttöjen ja naisten ympärileikkauksessa on kyse naisen seksuaalisuuden hallinnasta. Perinteellä ei ole mitään tekemistä uskonnon kanssa. Sitä harjoitetaan monien uskontojen edustajien piirissä.

Poikien ympärileikkaus

Miesten ja poikien ympärileikkaus on juutalaisten ja islaminuskoisten parissa harjoitettu käytäntö. Nykyään myös USA:ssa ja joissakin muissa maissa sitä tehdään rutiinitoimenpiteenä. Juutalaisten piirissä poikien ympärileikkaus pohjautuu uskomukseen Aabrahamin tekemästä liitosta jumalan kanssa, jonka takia kaikkia juutalaisia poikia ympärileikataan vauvoina. Islamissa käytäntö perustuu Muhammedin suositukseen eli sunnaan. Islamilaisissa kulttuureissa ei ole tarkkaa ikää milloin sitä tehdään mutta usein ennen murrosikää.

Monet vanhemmat, nuoret naiset ja tytöt suosivat ympärileikattua miestä, koska kyse on uskonnon toteuttamisesta omassa elämässä. Tästä näkökulmasta katsoen ajatus tyttären, siskon tai ex-vaimon avioliitosta ei-ympärileikatun miehen kanssa voi tuntua vastenmieliseltä ja sen takia aviopuolison halutaan kuuluvan samaan kulttuuriin.

Poistu sivustolta hakukoneeseen